Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Om de organisatie van het project soepel te laten verlopen is een aantal taakgroepen ingesteld. Het betreft de volgende groepen:

 

Bestuurlijke begeleidingsgroep: Hierin zitten bestuurders van de Provincie Overijssel, Gemeente Kampen en het tuinbouwbedrijfsleven

 

Werkgroep: Hierin zitten ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken overheden en de algemeen projectleider

 

Projectgroepen: hierin zitten partijen die met de realisatie belast zijn