Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Aanpak in kernwoorden

 

In de zomer van 2008 is een groep tuinders gestart met het idee van een aardwarmtebron. Hierbij zijn alle tuinders in het gebied via een communicatietraject betrokken. Vervolgens is een stappenplan opgesteld en heeft een inventarisatie onder belanghebbende partijen plaatsgevonden. Het idee is geconcretiseerd in een haalbaarheidsonderzoek met een bedrijfseconomische analyse. Daarna is de opsporingsvergunning aangevraagd en zijn subsidies in beeld gebracht. Om tot realisatie te komen is een businesscase opgesteld, waarin de financiële, organisatorische, juridische en technische aspecten verder uitgewerkt zijn. Gelijktijdig met de realisatieplanning zijn diverse overeenkomsten tussen de partijen uitgewerkt. Vervolgens kon met de daadwerkelijke realisatie begonnen worden en nu stroomt er geothermische warmte door de tuinbouwbedrijven.