Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Doel

 

Het aardwarmtebedrijf in de Koekoekspolder heeft tot doel een aardwarmtebron te realiseren die kan voorzien in een groot deel van de warmte op een drietal tuinbouwbedrijven met gezamenlijk 17,5 hectare aan glasgroente.

 

Daarnaast wil het project een bijdrage leveren aan het gebruik van CO2, een voedingsstof voor planten, dat als restproduct bij andere bedrijven is ontstaan. Door aardwarmte en duurzame CO2 toe te passen worden de drie bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstof en hun bijdrage leveren aan duurzaamheid.

 

Naast het realiseren van een aardwarmtebron is een warmtenet tussen de bedrijven aangelegd en in de toekomst mogelijk een net voor de levering en verdeling van duurzame CO2. Deze activiteiten zullen plaatsvinden onder de naam “Greenhouse Geo Power Koekoekspolder”. Radboud Vorage, mede initiatiefnemer, voert de leiding over het bedrijf.

 

Schematisch weergave van een aardwarmtebron